Systema nervorum sympathicum

Вегетативная, или симпатическая, нервная система

Systema nervorum sympathicum.

Подобно большинству изученныхъ до сихъ поръ частей нервной системы, въ симпатической системѣ ясно замѣчается ея сегментальное распредѣленіе. Симпатическая система составляется изъ нѣсколькихъ отдѣловъ (фиг. 392) а именно:

1) изъ большого количества (20—25) гангліевъ, расположенныхъ вдоль позвоночника, ganglia trunci sympathici; они соединены другъ съ другомъ при помощи короткихъ продольныхъ, такъ называемыхъ промежуточныхъ тяжей, rami intergangliares, въ два продольные ствола, пограничные, или главные, стволы sympathicus, trunci sympathici;

2) изъ rami communicantes, т. e. нервовъ, соединяющихъ пограничный стволъ со спинномозговой нервной системой;

3) изъ многочисленныхъ периферическихъ нервовъ, выходящихъ въ различныхъ мѣстахъ пограничнаго ствола; они идутъ къ периферіи, соединяются во многихъ мѣстахъ снова со спинномозговыми нервами и обнаруживаютъ большую склонность къ образованію сплетеній, plexus sympathici, въ которыя включены гангліи, ganglia plexuum sympathicorum. Узламъ сплетеній даютъ еще названіе периферическихъ узловъ sympathicus, въ отличіе отъ узловъ пограничнаго ствола.

4) Варьирующія поперечныя вѣтви, rami transversi, соединяютъ пограничные стволы обѣихъ сторонъ. Только въ нѣкоторыхъ отдѣлахъ симпатической системы поперечныя вѣтви постоянны, какъ, напр., въ поясничной и крестцовой областяхъ.

Такъ какъ симпатическая система проходитъ черезъ всѣ большія области тѣла, то различаютъ ея головной, шейный, грудной, брюшной и тазовой отдѣлы.
Система симпатической нервной системы

Категорія: Ученіе о нервахъ. Неврологія |
Переглядів: 65 | Теги: симпатическая нервная система, Systema nervorum sympathicum, Вегетативная нервная система | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close