Скелетотопія головного мозга

Чтобы дать понятіе о взаимныхъ топографическихъ отношеніяхъ опредѣленныхъ точею или линій на наружной поверхности черепа или головы и главныхъ бороздъ поверхности мозп Broca втыкалъ на соотвѣтствующихъ мѣстахъ палочки или булавки, длиною отъ 2—3 сант., сквозь черепные швы и твердую оболочку и затѣмъ изслѣдовалъ разстоянія швовъ, обозначенныхъ палочками, отъ важнѣйшихъ сосѣднихъ бороздокъ. По наблюденіямъ Брока и Эккера, для этой цѣли достаточно 6-ти палочекъ.

Второй методъ, графическій, примѣнилъ Турнеръ. Онъ дѣлилъ поверхность каждой половины черепа на пять областей (pracoronalis, postcoronalis, postparietalis, postlambdoidalis и squamososphenoidalis), удалялъ отдѣльно кости той или другой области, рисовалъ видъ обнаруживавшихся бороздъ и извилинъ и такимъ образомъ имѣлъ возможность правильно врисовать всю поверхность мозга въ очертанія черепа съ его швами. Гефтлеръ еще болѣе расширилъ методику: онъ заливалъ головы въ различныхъ положеніяхъ въ гипсъ и врисовывалъ контуры мягкихъ частей, костей, а также бороздъ и извилинъ другъ въ друга. Въ послѣднее время тѣмъ же интереснымъ вопросомъ занимались Адамкевичъ» Алтуховъ, Фере, Симингтонъ, Турнеръ, Зерновъ, Штида, Фрорипъ, Краусъ. Конечно, эти опредѣленія имѣютъ также важное значеніе и для хирургіи.

Скелетотопія головного мозга

Между прочимъ, оказалось, что мѣсто дѣленія fissura lateralis на ramus posterior и superior соотвѣтствуетъ почти всегда соединенію верхняго острія большого крыла крыловидной кости съ sutura squamosa. Ramus superior поднимается соотвѣтственно вѣнечному шву, ramus posterior слѣдуетъ приблизительно за sutura squamosa.

Sulcus centralis своимъ дорзальнымъ концомъ лежитъ на разстояніи 48, а вентральнымъ — 28 милл. назадъ отъ вѣнечнаго шва.

Fissura parieto-occipitalis помѣщается почти всегда точно на высотѣ соединенія стрѣловиднаго съ ламбдовиднымъ швомъ.

Островокъ дѣлится швомъ чешуи височной кости на верхнюю и нижнюю половины. — Дальнѣйшія подробности принадлежатъ уже области топографической анатоміи.

Категорія: Ученіе о нервахъ. Неврологія |
Переглядів: 26 | Теги: Скелетотопія головного мозга, Скелетотопія мозга | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close