Распредѣленіе волоконъ въ симпатической системѣ

Распредѣленіе волоконъ въ симпатической системѣ. (Фиг. 427)

Пути волоконъ въ симпатической системѣ еще не вполнѣ выяснены. На первый взглядъ, множество узловъ, сплетеній, периферическихъ вѣтвей, распространенныхъ по всему тѣлу, кажется лишеннымъ какого-либо опредѣленнаго плана. Однако, усиліями нѣкоторыхъ изслѣдователей, особенно Келликера, удалось выяснить извѣстный планъ въ распространеніи волоконъ.

Основныя положенія означенной правильности формулированы Кёлликеромъ слѣдующимъ образомъ.

1. Всѣ двигательныя волокна спинного мозга оканчиваются своими развѣтвленіями на симпатическихъ клѣткахъ: они не образуютъ прямымъ путемъ никакихъ окончаній въ кишечникѣ, сосудахъ и т. д.

2. Путь означенныхъ волоконъ можетъ быть короткимъ и длиннымъ. Одни изъ нихъ оканчиваются на ближайшихъ гангліозныхъ клѣткахъ, другія же проходятъ черезъ нѣсколько узловъ подрядъ прежде, чѣмъ достигнутъ мѣста своего окончанія, при чемъ они оказываютъ вліяніе при помощи коллатералей на множество клѣтокъ. Другія волокна оканчиваются въ наиболѣе периферическихъ узлахъ, но остается еще невыясненнымъ, могутъ ли они вліять на встрѣчающіяся въ нихъ клѣтки.

3. Волокна собственно sympathicus возникаютъ изъ симпатическихъ клѣтокъ, не обнаруживаютъ на своемъ пути никакихъ отношеній къ другимъ клѣткамъ и оканчиваются близко или далеко отъ мѣста своего происхожденія при помощи свободныхъ окончаній въ гладкихъ мышцахъ или въ железахъ.

4. Чувствительныя волокна sympathicus всѣ берутъ начало изъ спинномозговыхъ волоконъ и оканчиваются, подобно спинномозговымъ чувствительнымъ элементамъ, въ периферическихъ областяхъ. Sympathicus не имѣетъ собственныхъ чувствительныхъ волоконъ, см. фиг. 427.

Схема путей симпатических волокон

Категорія: Ученіе о нервахъ. Неврологія |
Переглядів: 42 | Теги: волоконъ въ симпатической системѣ | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close