Rami posteriores 5-ти крестцовыхъ и одного копчиковаго нервовъ

Rami posteriores 5-ти крестцовыхъ и одного копчиковаго нервовъ. Фиг. 314, 315.

Rami posteriores четырехъ верхнихъ крестцовыхъ нервовъ проходятъ назадъ черезъ крупныя заднія крестцовыя отверстія, а соотвѣтствующія вѣтви nn. sacralis V и coccygeus I — сквозь боковую часть lig. sacrococcygeum posterius superficiale. Соединяясь взаимно при помощи восходящихъ и нисходящихъ вѣтвей, нервы составляютъ сплетеніе, plexus sacralis posterior, расположенное на задней поверхности articulatio sacroiliaca и на проксимальномъ участкѣ lig. sacrotuberosum. Имѣется нѣсколько вѣтвей означеннаго сплетенія.

1. Медіальныя вѣтви иннервируютъ задній конецъ m. multifidus и кожу надъ заднею поверхностью крестца и копчика.

2. Латеральныя вѣтви встрѣчаются лишь въ верхнихъ трехъ крестцовыхъ нервахъ, проникаютъ сквозь начальную часть m. glutaeus maximus и, въ качествѣ nn. clunium medii, распространяются въ кожѣ задней верхней сѣдалищной области.

Суставныя вѣтви для articulatio sacroiliaca образуются лишь отъ трехъ верхнихъ крестцовыхъ нервовъ (Рюдингеръ).

Соотношение окончания кожных нервов и сегментов спинного мозга, задняя сторона

Общій видъ распространенія дорзальныхъ вѣтвей всѣхъ спинномозговыхъ нервовъ.

Категорія: Ученіе о нервахъ. Неврологія |
Переглядів: 21 | Теги: Rami posteriores | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close