Rami posteriores 12-ти грудныхъ нервовъ

Rami posteriores 12-ти грудныхъ нервовъ. Фиг. 315.

Rami posteriores въ промежуткахъ между каждыми двумя поперечными отростками достигаютъ своихъ областей и дѣлятся на свои типичныя вѣтви: ramus medialis и ramus lateralis.

Латеральная вѣтвь rami posteriores шейныхъ нервовъ имѣетъ значеніе чисто двигательнаго, а медіальная — смѣшаннаго нерва; rami posteriores грудныхъ нервовъ отличаются въ этомъ отношеніи, такъ какъ обѣ ихь вѣтви, кромѣ имѣющихся мышечныхъ нервовъ, могутъ еще давать кожныя вѣтви. Всего чаще rami posteriores восьми верхнихъ грудныхъ нервовъ образуютъ толстыя медіальныя, а четырехъ нижнихъ — толстыя латеральныя кожныя вѣтви. Медіальныя кожныя вѣтви пробуравливаютъ около остистыхъ отростковъ m. trapezius, а еще ниже — и latissimus dorsi. Четыре нижнихъ латеральныхъ вѣтви выходятъ приблизительно на границѣ сухожилія и мышечной массы latissimus dorsi.

Rami cutanei laterales недалеко отъ мѣста своего происхожденія загибаются подъ m. longissimus dorsi въ латеральную сторону, выходятъ въ промежуткѣ между этой мышцей и m. iliocostalis и снабжаютъ всю грудную область обѣихъ означенныхъ мышцъ.

Rami cutanei mediales проникаютъ между m. multifidus и m. semispinalis и посылаютъ на этомъ пути упомянутыя кожныя вѣтви, появляющіяся рядомъ съ остистыми отростками; концевыя вѣтви ихъ снабжаютъ еще mm. rotatores, m. multifidus, semispinalis и spinalis dorsi.

Только въ рѣдкихъ случаяхъ г. posterior перваго грудного нерва посылаетъ кожную вѣтвь (Фрозе 1895).

Общий вид распространения дорзальных ветвей всех спинномозговых нервов

Категорія: Ученіе о нервахъ. Неврологія |
Переглядів: 24 | Теги: Rami posteriores, 12 грудныхъ нервовъ, ramus lateralis, ramus medialis | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close