Rami anteriores спинномозговыхъ нервовъ

Rami anteriores спинномозговыхъ нервовъ. Фиг. 2, 310.

Общая характеристика. Къ области распространенія переднихъ вѣтвей спинномозговыхъ нервовъ относятся кожа и мускулатура вентральной стѣнки тѣла и конечностей. Послѣднія представляютъ собою лишь своеобразно измѣненные выросты вентральной стѣнки тѣла. Часть кожи вентральной области тѣла участвуетъ въ развитіи наружныхъ половыхъ органовъ, вслѣдствіе чего и эти органы принадлежатъ къ обширному полю распространенія вентральныхъ вѣтвей спинномозговыхъ нервовъ.

Rr. anteriores сосѣднихъ спинномозговыхъ нервовъ часто соединяются другъ съ другомъ, при чемъ одинъ нервъ переходитъ вполнѣ или отчасти въ другой. Вслѣдствіе этого возникаютъ изогнутыя подъ острымъ угломъ, рѣже — дугообразныя вѣтви, называемыя ansae. Онѣ не постоянны въ области грудныхъ нервовъ, между тѣмъ какъ въ остальныхъ нервахъ дугообразныя вѣтви всегда имѣются и составляютъ начало шести отдѣльныхъ сплетеній. При образованіи сплетеній соединяются, въ большинствѣ случаевъ, переднія вѣтви четырехъ спинномозговыхъ нервовъ. Однако, необходимо сейчасъ же отмѣтить, что распредѣленіе ихъ не слѣдуетъ строго приводимому ниже списку; большая или меньшая часть отдѣльныхъ переднихъ вѣтвей присоединяется къ сосѣднимъ сплетеніямъ. (Болѣе точныя указанія имѣются въ характеристикѣ отдѣльныхъ сплетеній).

Поперечный разрез центральной и периферической нервной системы человека

Схема типичного спинномозгового нерва.

Сплетенія переднихъ вѣтвей.

1. Plexus cervicalis состоитъ изъ вѣтвей четырехъ верхнихъ шейныхъ нервовъ.

2. Plexus brachialis — изъ вѣтвей четырехъ нижнихъ шейныхъ и перваго грудного нервовъ.

3. Plexus lumbalis — изъ вѣтвей четырехъ верхнихъ поясничныхъ нервовъ.

4. Plexus sacralis — изъ вѣтвей пятаго поясничнаго и трехъ верхнихъ крестцовыхъ нервовъ.

5. Plexus pudendus — изъ вѣтвей четвертаго и части третьяго крестцовыхъ нервовъ.

6. Plexus coccygeus — изъ передней вѣтви пятаго крестцоваго нерва, n. coccygeus, и части третьяго крестцоваго нерва.

Категорія: Ученіе о нервахъ. Неврологія |
Переглядів: 25 | Теги: Rami anteriores спинномозговыхъ нер, Rami anteriores | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close