Пояснично-крестцовое сплетеніе, plexus lumbosacralis

Пояснично-крестцовое сплетеніе состоитъ изъ верхняго, или передняго, и нижняго, или задняго, отдѣловъ; первый называется plexus lumbalis, второй — plexus sacralis, фиг. 346, 347.

Пояснично-крестцовое сплетеніе, особенно его нижній отдѣлъ, plexus sacralis, отличается послойнымъ расположеніемъ нервовъ нижней конечности. Въ этомъ отношеніи повторяется устройство плечевого сплетенія, и все то, что было сказано тамъ относительно слоевъ нервовъ, заслуживаетъ вниманія и здѣсь. Распредѣленіе нервовъ въ вентральный или дорзальный слои не совпадаетъ въ морфологическомъ смыслѣ съ раздѣленіемъ на вентральные и дорзальные нервы, означенные слои происходятъ исключительно изъ вентральныхъ вѣтвей спинномозговыхъ нервовъ (rami anteriores).

Къ вентральному слою, (отличающемуся на фиг. 346 болѣе свѣтлымъ тономъ), по даннымъ Эйслера, слѣдуетъ отнести: вентральную часть iliohypogastricus, n. ilioinguinalis, n. spermaticus externus, г. medialis n. lumboinguinalis, nn. cutanei femoris mediales вмѣстѣ съ pectineus, saphenus, tibialis. Къ дорзальному слою относятся: нервы для quadratus lumborum и iliopsoas, дорзальная часть n. iliohypogastricus, г. lateralis n. lumboinguinalis, nn. cutaneus femoris lateralis, cutaneus femoris anterior, вѣтви sartorius, нервы quadriceps, n. peronaeus, nn. cutanei clunium. N. cutaneus femoris posterior происходитъ изъ обоихъ слоевъ.

Составъ пояснично-крестцоваго сплетенія въ значительной мѣрѣ непостояненъ. Все сплетеніе можетъ перемѣщаться позвонкомъ ниже, рѣже — позвонкомъ выше. Въ первомъ случаѣ тазовая кость прикрѣпляется къ 26-му, во второмъ — къ 24 позвонку, вмѣсто 25-го.

Piexus lumbosacralis съ вентральной стороны,

Plexus lumbalis.

Ruge, G., Verschiebungen in den Endgebieten der Nerven des Plexus lumbalis der Primatem Morph. Jahrb. XX, 1893. — Uzschneider, A., Die Lendennerven der Affen und des Menschen. Munchen. J. F. Lehmann, 1892.

Категорія: Ученіе о нервахъ. Неврологія |
Переглядів: 29 | Теги: plexus lumbosacralis, Пояснично-крестцовое сплетеніе | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close