Pia mater encephali

Pia mater encephali. Фиг. 151.

Плотно прилегая къ поверхности мозга, мягкая оболочка проникаетъ въ глубину всѣхъ бороздъ и щелей, но въ желудочки самого мозга она не заходитъ, хотя это предполагали раньше относительно plexus chorioidei; она покрываетъ лишь наружную поверхность оставшейся въ видѣ эпителія стѣнки мозга, образуя laminae chorioideae epitheliales.

Поперечный разрез коры мозга с входящими кровеносными сосудами

Ріа cerebri на большомъ протяженіи состоитъ лишь изъ одной intima pia, къ наружной поверхности которой плотно прикрѣпляются мелкіе кровеносные сосуды. Въ области cisternae subarachhoidales повторяются такія же особенности, какъ въ спинномъ мозгѣ. Кровеносные сосуды на своемъ дальнѣйшемъ пути, сопровождаются воронками ріа и адвентиціальными влагалищами. Между влагалищемъ и стѣнкою сосуда имѣются пространства, соединяющіяся непосредственно съ субарахноидальными пространствами.

Въ качествѣ особыхъ образованій pia cerebri и эпителія желудочка слѣдуетъ назвать telae chorioideae и plexus chorioidei.

Различаютъ два сплетенія, telae chorioideae, верхнее и нижнее сосудистыя сплетенія, соотвѣтствующія обѣимъ поперечнымъ щелямъ головного мозга. Tela chorioidea ventriculi tertii располагается, съ одной стороны, между вентральною поверхностью мозолистаго тѣла и свода и, съ другой стороны, дорзальною поверхностью промежуточнаго мозга. Tela chorioidea ventriculi quarti проникаетъ между вентральною поверхностью мозжечка и дорзальною поверхностью medulla oblongata.

Категорія: Ученіе о нервахъ. Неврологія |
Переглядів: 158 | Теги: Pia mater encephali | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close