Невроглія коры мозжечка

Во всѣхъ слояхъ мозжечка встрѣчаются элементы неврогліи въ формѣ коротко-лучистыхъ и длинно-лучистыхъ клѣтокъ. Отростки особой формы клѣтокъ неврогліи пересѣкаютъ сѣрое вещество въ радіальномъ направленіи.

Неврогліальныя клѣтки сѣраго вещества коры мозжечка.

Тѣло этихъ клѣточныхъ элементовъ не велико и помѣщается въ слоѣ клѣтокъ Пуркинье, а радіальные отростки пучками отходятъ отъ тѣла клѣтки къ ріа и оканчиваются небольшими расширеніями, которыя помѣщаются подъ мягкой оболочкой, гдѣ и соединяются другъ съ другомъ въ lamina basalis. Между послѣдней и наружною поверхностью остается узкое пространство, расширяющееся послѣ сжатія мозга; оно пересѣкается радіальными волокнами и представляетъ собою эпицеребральное лимфатическое пространство, въ которомъ можно встрѣтить лейкоцитовъ, фиг. 200.

Периферическая часть серого слоя коры мозжечка с отставшей от нее lamina basalis

Кромѣ дендритовъ клѣтокъ Пуркинье и радіальныхъ волоконъ неврогліи, въ сѣрый слой проникаютъ въ такомъ же направленіи кровеносные сосуды, вызывая, съ своей стороны, раздѣленіе сѣраго вещества на тонкіе радіальные участки.

Категорія: Ученіе о нервахъ. Неврологія |
Переглядів: 57 | Теги: Невроглія коры мозжечка | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close