N. oculomotorius

N. oculomotorius. Фиг. 273, 275—278.

Глазодвигательный нервъ возникаетъ изъ nuclei oculomotorii средняго мозга и оставляетъ послѣдній въ sulcus oculomotorii въ видѣ 10—15 корешковъ; далѣе этотъ нервъ проходитъ между аа. cerebelli superior и cerebri posterior, въ латеральномъ направленіи и впередъ, къ наружному краю processus clinoideus posterior; въ porus oculomotorii нервъ тянется по верхней стѣнкѣ sinus cavernosus къ fissura orbitalis superior и къ орбитѣ.

Въ составъ его входятъ около 15000 большею частью крупныхъ мякотныхъ нервныхъ волоконъ, соединенныхъ въ нѣсколько вторичныхъ пучковъ. Въ стволѣ нерва имѣются также отдѣльныя нервныя клѣтки. 

Уже внутри черепа глазодвигательный нервъ посылаетъ тонкія нити къ артеріямъ мягкой оболочки. Въ верхней стѣнкѣ sinus cavernosus онъ получаетъ тонкія нити изъ окружающаго а. carotis interna сплетенія, plexus caroticus internus; въ fissura orbitalis superior къ n. oculomotorius присоединяются еще тонкія чувствительныя вѣтви отъ n. ophthalmicus.

Въ fissura orbitalis superior нервъ располагается въ ея медіальномъ углѣ, имѣя латерально отъ себя n. trochlearis; n. oculomotorius проходитъ между обѣими начальными головками m. rectus oculi lateralis. Войдя въ орбиту, онъ дѣлится на двѣ вѣтви, верхнюю и нижнюю.

Ramus superior снабжаетъ m. rectus oculi superior и m. levator palpebrae superioris.

Ramus inferior дѣлится на три вѣтви для mm. rectus medialis, rectus inferior и obliquus inferior.

Короткая нить послѣдней вѣтви проникаетъ въ рѣсничный узелъ, образуя radix brevis ganglii ciliaris.

Нервные глазницы

Видъ нервовъ глазныхъ мышцъ сверху. Правая сторона

Распредѣленіе вѣтвей n. oculomotorius (лѣвой стороны).

Нервы правой глазницы съ ея латеральной стороны.

Ganglion ciliare правой стороны. Обратное изображеніе, нарисованное съ помощью призмы.

Категорія: Ученіе о нервахъ. Неврологія |
Переглядів: 26 | Теги: N. oculomotorius | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close