N. acusticus

N. acusticus, фиг. 297, 298.

Корешковые пучки n. acusticus, оставляя между собою медіальную бороздку, въ которой помѣщаются оба пучка п. facialis, соединяются съ послѣдними при помощи тонкихъ нитей, fila anastomotica. Оба нерва вступаютъ въ meatus acusticus internus, въ глубинѣ котораго n. facialis отдѣляется отъ n. acusticus. Слуховой нервъ не имѣетъ ствола, а только корешки и вѣтви, при чемъ состоитъ изъ radix vestibularis и radix cochlearis. Каждый корешокъ имѣетъ свой узелъ спинномозгового характера, ganglion vestibulare и ganglion spirale. Второй помѣщается въ улиткѣ, а первый главнымъ образомъ на днѣ meatus acusticus internus. Оба узла составляютъ общій начальный узелъ волоконъ слухового нерва, ganglion acusticum. Двѣ группы волоконъ, идущихъ въ периферическую сторону отъ узла можно назвать nervus vestibuli и n. cochleae, нервомъ преддверія и нервомъ улитки.

N. vestibuli распадается на n. utricularis, n. ampullaris sup., n. ampullaris lat. и n. ampullaris inf.; n. cochleae посылаетъ n. saccularis и вступаетъ затѣмъ въ улитку.

Названія соотвѣтствуютъ мѣстамъ окончаній нервовъ (см. органы чувствъ).

N. vestibuli, n. ampullaris inf. и n. saccularis снабжены особымъ гангліемъ, который въ n. vestibuli легко различается уже простымъ глазомъ, благодаря своей величинѣ и слегка желтоватой окраскѣ; онъ расположенъ на днѣ внутренняго слухового прохода и называется ganglion vestibulare (Scarрае). Въ немъ лежатъ правильныя биполярныя нервныя клѣтки, похожія на клѣтки спинномозговыхъ узловъ рыбъ, включенныя въ путь каждаго отдѣльнаго волокна. Такого же типа узелъ нерва улитки помѣщается въ самой улиткѣ и, въ соотвѣтствіи со спиральнымъ пластинчатымъ ходомъ нерва, представляетъ собою длинную спиральную полоску, ganglion spirale (см. органы чувствъ).

Путь и соединенія facialis и acusticus въ каменистной части височной кости

Правый n. acusticus во внутреннемъ слуховомъ проходѣ, замѣтный послѣ удаленія n. facialis и intermedius съ верхней стороны.

Alexander G., Zur Anatomie des Ganglion vestibulare der Saugetiere. Arch. f. Ohrenheilkunde, Bd. 51. Нерву преддверія принадлежатъ два узла, занимающихъ дно внутренняго слухового прохода, ganglion vestibulare superius и inferius, связанные между собою перешейкомъ. Въ обоихъ узлахъ начинаются или, лучше сказать, прерываются всѣ вѣтви слухового нерва, приходящія изъ преддверія. Нервныя клѣтки этихъ узловъ однополюсны. — Giglіо-Тоs , Е., Sui primordi dello sviluppo del nervo acustico-faciale nell`uomo Anat. Anz. XXI, 1902.

Категорія: Ученіе о нервахъ. Неврологія |
Переглядів: 66 | Теги: N. acusticus | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close