Морфологическое значеніе ядеръ головныхъ нервовъ

Прежде чѣмъ знакомиться съ периферическимъ распространеніемъ головныхъ нервовъ, корешки и ядра которыхъ намъ уже извѣстны, сначала обратимъ вниманіе на нѣкоторыя общія данныя.

А. Двигательныя ядра составляютъ двѣ системы, медіальную и латеральную.

1. Медіальная двигательная система заключаетъ въ себѣ nuclei n. hypoglossi, n. abducentis, n. trochlearis и n. oculomotorii.

2. Латеральная двигательная система заключаетъ въ себѣ nucleus n. accessorii, n. facialis, а также ядра двигательныхъ отдѣловъ vagus, glossopharyngeus и trigeminus, т. e. nucleus motorius trigemini и nucleus ambiguus. Послѣднее ядро составляетъ лишь продолженіе ядра accessorius. Всѣ эти ядра относятся къ начальнымъ ядрамъ. Медіальная и латеральная системы двигательныхъ начальныхъ ядеръ являются отличными одна отъ другой и имѣютъ отдѣльные корешки; въ спинномъ мозгѣ ничего подобнаго по отношенію къ спинномозговымъ нервамъ не замѣчается. Въ спинномъ мозгѣ латеральная группа двигательныхъ клѣтокъ передняго столба соотвѣтствуетъ латеральной двигательной системѣ продолговатаго мозга, но особыхъ латеральныхъ спинномозговыхъ нервовъ нѣтъ. Гомологичныя имъ волокна спинного мозга на пути къ периферіи присоединяются къ переднимъ корешкамъ спинномозговыхъ нервовъ.

В. Начальныя ядра всѣхъ чувствительныхъ головныхъ нервовъ и отдѣловъ ихъ, за исключеніемъ двухъ первыхъ головныхъ нервовъ, которые занимаютъ особое мѣсто, принадлежатъ къ одной системѣ головныхъ чувствительныхъ узловъ спинномозгового характера.

Конечныя ядра чувствительныхъ головныхъ нервовъ (исключая olfactorius и opticus) составляютъ также одну обширную систему равноцѣнныхъ въ морфологическомъ смыслѣ ея составныхъ частей.

Категорія: Ученіе о нервахъ. Неврологія |
Переглядів: 59 | Теги: значеніе ядеръ головныхъ нервовъ, Морфологическое значеніе ядеръ нерв | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close