Ядра мозжечка

Nucleus dentatus мозжечка представляетъ собою сѣрый листокъ, въ видѣ мѣшка съ вторичными складками, помѣщающійся на продолженіи задняго конца brachia conjunctiva. Толщина листка равняется 0,3 — 0,5 милл., а весь мѣшокъ, открытый спереди и медіально, имѣетъ длину въ 15 — 20 милл., ширину 8 — 10 милл. и вышину въ 10 — 12 милл. Тонкое строеніе его поразительно похоже на nucleus olivaris inferior, съ которымъ онъ имѣетъ и одинаковую внѣшнюю форму.

Въ сѣромъ веществѣ располагаются въ нѣсколько слоевъ многочисленныя мультиполярныя клѣтки, величиной въ 30 — 36 µ, съ желтымъ пигментомъ, а между клѣтками проходитъ много нервныхъ волоконъ. Внутреннее пространство зубчатаго ядра наполнено мякотными нервными волокнами, образующими его бѣлое ядро.

Нижняя стѣнка ядра помѣщается въ области птичьяго гнѣзда; она доходитъ очень близко до эпендимы IV желудочка и отдѣлена отъ послѣдней слоемъ бѣлаго вещества, толщина котораго не превышаетъ 0,1 милл. Оболочка изъ бѣлаго вещества, покрывающая nucleus dentatus, представляетъ собою сплетеніе мякотныхъ нервныхъ волоконъ и называется capsula nuclei dentati. Тонкое строеніе пробковиднаго ядра похоже на зубчатое ядро, а строеніе шарообразнаго ядра тождественно со строеніемъ кровельнаго ядра, мультиполярныя пигментированныя клѣтки котораго имѣютъ діаметръ, равный приблизительно 60 µ. Пробковидное ядро относится къ nucleus dentatus такъ же, какъ побочныя оливы къ главнымъ оливамъ. 

Категорія: Ученіе о нервахъ. Неврологія |
Переглядів: 180 | Теги: Ядра мозжечка | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close