Центральный каналъ, canalis centralis

Центральный каналъ, canalis centralis.

Canalis centralis отличается въ различныхъ областяхъ мозга различной формой и величиной. Въ грудной области онъ круглый и имѣетъ въ діаметрѣ 0,05 — 01 милл. — Въ шейномъ расширеніи его форма овальна съ поперечнымъ, а въ поясничномъ расширеніи — съ продольнымъ длиннымъ діаметромъ. Ближе къ продолговатому мозгу просвѣтъ его превращается въ сагиттальную щель. Въ conus medullaris каналъ приближается все болѣе и болѣе къ задней срединной бороздѣ и расширяется на концѣ конуса въ ventriculus terminalis (В. Краузе). Фиг. 34.

Ventriculus terminalis

Поперечный разрѣзъ желудочка (ventriculus terminalis) обыкновенно имѣетъ форму треугольника, верхушка котораго направлена назадъ, а основаніе впередъ.

Его длина равняется 8 — 10 милл., ширина достигаетъ 0,5 — 2 милл., глубина — 0,4 — 1 милл. Такъ какъ его задняя стѣнка легко вскрывается, то его прежде считали даже открытымъ. Послѣ перехода конуса въ filum terminale, желудочекъ продолжается опять въ тонкій каналъ, достигающій до середины концевой нити, гдѣ онъ кончается слѣпо.

Верхняя часть ventriculus terminalis, согласно Аргутинскому (1898), на поперечномъ разрѣзѣ Т-образна; средняя часть представляетъ собою обыкновенно тонкостѣнный, сплющенный или сложенный въ продольныя складки мѣшокъ; самая длинная нижняя часть его чаще всего имѣетъ видъ фронтальной щели.

Аргутинскій реконструировалъ форму желудочка; онъ считаетъ ventriculus terminalis образованіемъ вторичнаго характера.

Центральный каналъ часто облитерируется, особенно въ шейной области спинного мозга.

Категорія: Ученіе о нервахъ. Неврологія |
Переглядів: 19 | Теги: canalis centralis, Центральный каналъ, Ventriculus terminalis | Рейтинг: 0.0/0
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close