Ассоціаціонныя системы

Къ путямъ мѣстнаго значенія слѣдуетъ причислить ассоціаціонныя системы, примѣняя это выраженіе въ широкомъ смыслѣ слова.

Въ спинномъ мозгѣ къ такимъ системамъ принадлежатъ волокна задней коммиссуры. Передняя коммиссура занята перекрещивающимися волокнами и центральными (коллатеральными) продолженіями заднихъ корешковъ.

Въ стволѣ головного мозга имѣются волокна, соединяющія между собою одноименныя ядра двигательныхъ и чувствительныхъ головныхъ нервовъ обѣихъ сторонъ (коммиссурныя волокна между обоими tractus solitarii, между обоими передними ядрами восьмой пары нервовъ, въ трапеціевидномъ тѣлѣ и т. д.), а также — волокна, соединяющія различныя ядра головныхъ нервовъ. Къ послѣдней категоріи волоконъ принадлежатъ задній продольный пучекъ, дорзальный продольный пучекъ сѣраго вещества (Шюцъ), коммиссуры Гуддена и Мейнерта и т. д.

Сюда относятся еще Коховскія соединительныя волокна между отдѣльными участками ядра hypoglossus.

Въ мозжечкѣ имѣются волокна, соединяющія различныя области его коры, большой верхній перекрестъ червячка, гирляндовыя волокна, часть волоконъ ножки flocculus.

Въ конечномъ мозгѣ ассоціаціонною системой является передняя коммиссура, въ которую включены волокна, соединяющія между собою оба tractus olfactorii, далѣе, мозолистое тѣло, commissura hippocampi и, наконецъ, ассоціаціонные пучки, расположенные въ centrum semiovale или въ самой корѣ.

Категорія: Ученіе о нервахъ. Неврологія |
Переглядів: 121 | Теги: Ассоціаціонныя системы | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close