Три клиновидныхъ кости, ossa cuneiformia

Первая или медіальная клиновидная кость — самая большая; она обращена своимъ тупымъ ребромъ въ дорзальную, а шероховатымъ основаніемъ въ подошвенную сторону. Медіальная поверхность выпукла и снабжена идущей косо книзу бороздой для сухожилія m. tibialis anterior. Латеральная поверхность вогнута и имѣетъ на верхнемъ и заднемъ краяхъ языкообразныя сочленовныя поверхности. Изъ концевыхъ поверхностей меньшая, задняя сочленяется съ os naviculare, большая, передняя съ основаніемъ первой плюсневой кости.

Вторая и третья клиновидныя кости снабжены каждая четырехугольной шероховатой тыльной поверхностью и узкимъ подошвеннымъ ребромъ.

Клиновидная кость

Клиновидная кость

Клиновидная кость, ossa cuneiformia

Кости стопы

Заднія поверхности трехъ клиновидныхъ костей располагаются въ одной и той же поперечной плоскости; касательно ихъ переднихъ поверхностей дѣло обстоитъ иначе. Средняя клиновидная кость наиболѣе короткая изъ всѣхъ трехъ и не такъ далеко выступаетъ впередъ, какъ первая и третья клиновидныя кости, причемъ между послѣдними помѣщается часть основанія второй плюсневой кости. Поэтому латеральная сочленовная поверхность первой клиновидной кости состоитъ изъ двухъ отдѣловъ, отграниченныхъ одинъ отъ другого небольшимъ гребнемъ: изъ передняго (рис. 245), служащаго для сочлененія съ основаніемъ второй плюсневой кости и задняго (рис. 245, b), сочленяющагося съ соотвѣтствующей поверхностью (рис. 247, b) второй клиновидной кости. По той же самой причинѣ третья клиновидная кость на своей ме- дідальной поверхности (рис. 251) имѣетъ сочленовную поверхность для metatarsale II. Латеральная поверхность третьей клиновидной кости сочленяется плоской сочленовной поверхностью (рис. 253, е) съ кубовидной костью и небольшой, въ нѣкоторыхъ случаяхъ отсутствующей, площадкой (рис. 254, f) съ четвертой плюсневой костью.

Категорія: Ученіе о костяхъ, остеологія |
Переглядів: 84 | Теги: Клиновидная кость, Три клиновидныхъ кости, ossa cuneiformia | Рейтинг: 0.0/0
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close