Тазовой поясъ, cingulum extremitatis inferioris

Тазовой поясъ съ каждой стороны состоитъ изъ одной кости, безымянной, os coxae; обѣ ossa coxae спереди соединяются одна съ другой; сзади же въ тазовомъ поясѣ остается свободный промежутокъ, замыкающійся частью позвоночника, — крестцовой костью. Въ тѣсномъ соединеніи безымянныхъ костей съ крестцомъ непосредственно участвуютъ рудиментарныя ребра верхнихъ крестцовыхъ позвонковъ. Обѣ безымянныя кости вмѣстѣ съ крестцомъ называются тазомъ, pelvis. Копчиковая кость въ сущности не принадлежитъ къ тазу; однако изъ практическихъ соображеній въ анатоміи человѣка ее относятъ къ нему.

Тазовой поясъ, cingulum extremitatis inferioris

Соединеніе тазоваго пояса съ туловищемъ, слѣдовательно, является болѣе прочнымъ, чѣмъ соединеніе съ нимъ плечевого пояса; послѣдній спереди находится въ легко подвижной связи съ системой реберъ, но эта связь является почти неподвижной. Существеннаго различія поэтому между ними въ отношеніи соединенія съ туловищемъ не имѣется. Оба пояса окружаютъ снаружи часть полости тѣла, такъ какъ и нижнее кольцо отнюдь не лежитъ въ полости тѣла. Прочная связь пояса со скелетомъ туловища объясняется тѣмъ, что нижнія конечности служатъ опорой и органами передвиженія всего тѣла.

Категорія: Ученіе о костяхъ, остеологія |
Переглядів: 81 | Теги: cingulum extremitatis inferioris, Тазовой поясъ | Рейтинг: 0.0/0
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close