Таранная кость, talus

Таранная кость передаетъ тяжесть тѣла съ большеберцовой кости на сводъ стопы и, такъ сказать, замыкаетъ послѣдній. Ея продольная ось направлена впередъ и къ срединной плоскости. Передній конецъ представляетъ собою суставную головку, caput tali, которая соединяется съ тѣломъ кости, corpus tali, при посредствѣ узкой части, соllumtаlі. Въ латеральную сторону отходитъ отъ тѣла, processus lateralis tali, а кзади — processus posterior tali, который борозда — sulcus m. flexoris hallucis longi - раздѣляетъ на два бугра: медіальный, въ большинствѣ случаевъ меньшій, и латеральный, большій.

Правая таранная кость, talus

Суставная поверхность, служащая для сочлененія съ голенью, образуетъ блокъ, trochlea tali; она дѣлится на верхнюю и двѣ боковыя части. Первая, facies superior, выпукла въ продольномъ направленіи, въ поперечномъ слегка вогнута, спереди шире, чѣмъ сзади. Боковыя суставныя поверхности, facies malleolares lateralis и medialis, треугольны; латеральная больше медіальной. Суставная поверхность головки, facies articularis navicularis шарообразна и примыкаетъ къ суставной ямкѣ ладьеобразной кости. Нижнія суставныя поверхности служатъ для сочлененія съ пяточной костью. Такихъ поверхностей три: facies articularis calcanea anterior, media, и posterior; онѣ соотвѣтствуютъ суставнымъ поверхностямъ пяточной кости. Между средней и задней суставными поверхностями имѣется глубокая борозда, расширяющаяся въ латеральную сторону, sulcus tali, которая вмѣстѣ съ соотвѣтствующей sulcus calcanei образуетъ sinus tarsi.

Кости стопы

Латеральный (часто большій) бугоръ, processus posterior tali, или лишь часть его, оказывается иногда отдѣленнымъ отъ тѣла и представляетъ въ такомъ случаЬ самостоятельную предплюсневую кость: os trigonum (по Stieda, Anat. Anz. IV, 1889 въ 6% всѣхъ случаевъ). Sochor, Dissertation, Konigsberg, 1909.

Категорія: Ученіе о костяхъ, остеологія |
Переглядів: 85 | Теги: Таранная кость, talus | Рейтинг: 0.0/0
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close