Сроки окостенѣнія позвонковъ и реберъ

Позвонки вообще:

Три первоначальныхъ ядра окостенѣнія появляются на седьмой или восьмой недѣлѣ утробной жизни.

Эпифизы отростковъ образуются на 18 году или еще позже.

Эпифизарныя пластинки тѣлъ появляются на 18 — 20 году.

Два ядра дуги сливаются въ одно цѣлое на первомъ году.

Сліяніе позвонковъ со своими эпифизами происходитъ на 25 году или позже.

Атлантъ:

Окостенѣніе передней дуги наступаетъ на первомъ году.

Два ядра задней дуги сливаются на третьемъ году.

Сліяніе обѣихъ дугъ происходитъ на пятомъ или шестомъ году.

Эпистрофей:

Ядро окостенѣнія тѣла появляется на шестомъ мѣсяцѣ; нѣсколько позже возникаютъ оба ядра зубовиднаго отростка.

Соединеніе тѣла съ зубовиднымъ отросткомъ наступаетъ на третьемъ году.

Крестцовая кость:

Боковыя ядра появляются между шестымъ и восьмымъ мѣсяцами.

Боковыя эпифизарныя пластинки возникаютъ на 18 — 20 году.

Тѣло и дуга пятаго позвонка соединяются между собою на второмъ году.

Тѣла и дуги перваго позвонка соединяются между собою на пятомъ или шестомъ году. Послѣдніе позвонки соединяются между собой на 18 году.

Костное соединеніе самыхъ верхнихъ позвонковъ наступаетъ на 25 году или позже.

Копчиковая кость:

Окостенѣніе перваго позвонка наступаетъ приблизительно ко времени рожденія. Окостенѣніе второго между 5 и 10 годами, третьяго между 10 и 15  годами, четвертаго между 15 и 20 годами.

Ребра:

Главныя ядра окостенѣнія появляются на шестой или восьмой недѣлѣ утробной жизни.

Эпифизы возникаютъ на 16 и 20 годахъ и сливаются съ главной частью кости около 25 года.

Грудина:

Окостенѣніе перваго отдѣла начинается въ зародышевой жизни на шестомъ или седьмомъ мѣсяцѣ, окостенѣніе второго отдѣла на седьмомъ или восьмомъ мѣсяцѣ.

Окостенѣніе третьяго и четвертаго отдѣловъ начинается непосредственно передъ рожденіемъ; окостенѣніе пятаго отдѣла — на первомъ году или позже; для мечевиднаго отростка нѣтъ опредѣленнаго времени; появленіе его окостенѣнія совершается между шестымъ и 20-ымъ годами.

Нижніе, отдѣлы тѣла сливаются между собою въ періодъ половой зрѣлости, верхніе отдѣлы — между 25 и 30 годами. Тѣло и мечевидный отростокъ сливаются между собою въ среднемъ, тѣло и рукоятка въ пожиломъ возрастѣ.

Категорія: Ученіе о костяхъ, остеологія |
Переглядів: 55 | Теги: Сроки окостенѣнія позвонковъ, Сроки окостенѣнія реберъ | Рейтинг: 0.0/0
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close