Сроки окостенѣнія костей нижней конечности

I. Безыменная кость.

Главное ядро подвздошной кости появляется на восьмой или девятой недѣлѣ.
Главное ядро сѣдалищной кости развивается на третьемъ мѣсяцѣ.
Главное ядро лобковой кости — на четвертомъ и пятомъ мѣсяцѣ.
Окостенѣніе Y-образнаго хряща суставной впадины наступаетъ приблизительно ко времени половой зрѣлости, эпифизовъ безыменной кости нѣсколько позже.
Вѣтви лобковой и сѣдалищной костей соединяются между собой приблизительно на седьмомъ или восьмомъ году.
Соединеніе частей, образующихъ суставную впадину, наступаетъ на 16 или 17 году.

II. Бедренная кость.

Ядро окостененія діафиза появляется на седьмой недѣлѣ.
Ядро дистальнаго эпифиза образуется на девятомъ мѣсяцѣ.
Ядро головки развивается къ концу перваго года.
Ядро большого вертела наблюдается на четвертомъ году.
Ядро малаго вертела возникаетъ на 13 или 14 году.
Соединеніе большого вертела съ тѣломъ наступаетъ на 18 году.
Соединеніе дистальнаго эпифиза съ тѣломъ наступаетъ послѣ 20 лѣтъ.

III. Большеберцовая кость.

Ядро тѣла развивается на седьмой недѣлѣ.
Проксимальный эпифизъ образуется иногда до рожденія, иногда послѣ него.
Дистальный эпифизъ образуется на второмъ году.
Соединеніе дистальнаго эпифиза съ тѣломъ наступаетъ на 18 и 19 году, соединеніе проксимальнаго эпифиза съ тѣломъ — на 21 или 22 году.

IV. Малоберцовая кость.

Ядро тѣла обнаруживается вскорѣ послѣ ядра тѣла большеберцовой кости.
Дистальный эпифизъ развивается на второмъ году.
Проксимальный эпифизъ возникаетъ на третьемъ или четвертомъ году.
Дистальный эпифизъ соединяется съ тѣломъ на 20 году или позже.
Соединеніе проксимальнаго эпифиза съ тѣломъ кости наступаетъ послѣ соединенія дистальнаго эпифиза съ нимъ.

V.    Надколѣнная чашка.

Окостенѣніе надколѣнной чашки начинается на третьемъ году.

VI.    Предплюсна.

Ядро пяточной кости появляется на шестомъ мѣсяцѣ.
Ядро таранной кости возникаетъ на седьмомъ мѣсяцѣ.
Ядро кубовидной кости образуется ко времени рожденія.
Ядро третьей клиновидной кости появляется на первомъ году Ядро первой клиновидной кости наблюдается на третьемъ году.
Ядро второй клиновидной кости развивается на четвертомъ году.
Ядро ладьеобразной кости находятъ на четвертомъ или пятомъ году.
Эпифизъ пяточной кости образуется на десятомъ году. 
Соединеніе его съ пяточной костью происходитъ на 15 или 16 году.

VII. Плюсна.

Ядра тѣлъ развиваются на восьмой или девятой недѣлѣ. Эпифизы появляются съ третьяго до восьмого года.
Ихъ соединеніе съ тѣлами наступаетъ отъ 19 до 20 года. 

VIII Фаланги.

Ядра тѣлъ возникаютъ на девятой или десятой недѣлѣ.
Эпифизы образуются отъ восьмого до десятаго года.
Соединеніе эпифизовъ съ тѣлами наступаетъ отъ 19 до 21 года.
Объ отношеніяхъ хрящевого скелета верхней и нижней конечностей человѣческаго плода конца пятой недѣли даетъ представленіе рис. 295.

Хрящевой скелет человеческого зародыша
 

Категорія: Ученіе о костяхъ, остеологія |
Переглядів: 77 | Теги: окостенѣнія костей, окостенѣнія костей конечности, Сроки окостенѣнія костей | Рейтинг: 0.0/0
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close