Сошникъ, vomer

Сошникъ представляетъ собою тонкую, неправильно четыреугольную непарную костную пластинку, перпендикулярно лежащую между обѣими носовыми полостями. Перпендикулярная часть занимаетъ серединное положеніе, хотя она часто бываетъ изогнута въ ту или другую сторону. Вверху перпендикулярная пластинка несетъ по два крыла, alae vomeris, которыя отдѣлены одно отъ другого серединной бороздой.

Въ серединную борозду заходитъ rostrum spheinoidale; крылья захватываютъ значительную часть нижней поверхности тѣла клиновидной кости и достигаютъ спереди до conchae sphenoidales, съ боковъ — до processus vaginales медіальныхъ пластинокъ крыловидныхъ отростковъ клиновидной кости. Также и клиновидные отростки небныхъ костей стоятъ въ связи съ ними. Передній край, своимъ меньшимъ верхнимъ отрѣзкомъ, соединяется съ перпендикулярной пластинкой рѣшетчатой кости, нижнимъ же большимъ отрѣзкомъ — съ хрящемъ носовой перегородки. Нижній край прилежитъ къ crista nasalis верхнечел юстныхъ и небныхъ костей. Задній край тонокъ, гладокъ и свободенъ; онъ отдѣляетъ заднія носовыя отверстія, choanae. По обѣимъ поверхностямъ сошника проходитъ въ косомъ направленіи сверху и сзади внизъ и впередъ борозда, которая соотвѣтствуетъ ходу n. nasopalatini (Sсаграе).

Сошникъ, vomer

Съ такимъ же правомъ, какъ при описаніи реберъ разсматриваютъ реберные хрящи, можно было бы, послѣ изученія костей мозгового черепа, перейти къ изслѣдованію хрящевыхъ частей его, т. е. хрящей носа. Однако принято излагать ихъ при органахъ чувствъ.

Категорія: Ученіе о костяхъ, остеологія |
Переглядів: 80 | Теги: Сошникъ, vomer | Рейтинг: 0.0/0
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close