Слезная кость, os lacrimale

Слезная кость представляетъ собою тонкую пластинку, располагающуюся впереди въ медіальной стѣнкѣ глазницы, между бумажной пластинкой рѣшетчатой кости и лобнымъ отросткомъ верхнечелюстной кости; вверху она достигаетъ лобной кости, а внизу — глазничной поверхности верхнечелюстной кости.

На наружной поверхности, обращенной къ глазницѣ, находится впереди отвѣсная продольная борозда, sulcus lacrimalis; она, вмѣстѣ съ одноименной бороздой лобнаго отростка верхней челюсти, ограничиваетъ удлиненную яму, fossa sacci lacrimalis, въ которой располагается слезный мѣшокъ. Слезная борозда отдѣляется отъ задней части глазничной поверхности острымъ гребнемъ, crista lacrimalis posterior, переходящимъ внизу въ загнутый кпереди крючекъ, hamulus lacrimalis. Крючекъ этотъ прилежитъ иъ crista iacrimatis anterior лобнаго отростка верхней челюсти. Передняя часть нижняго края слезной кости соприкасается съ верхнечелюстной костью и соединяется съ processus lacrimalis нижней носовой раковины. Внутренняя поверхность слезной кости покрываетъ переднія рѣшетчатыя ячейки, дополняя такимъ образомъ бумажную пластинку; внизу она граничитъ съ среднимъ носовымъ ходомъ.

Слезная кость, os lacrimale

У многихъ млекопитающихъ слезная кость переходитъ на лицевую поверхность верхнечелюстной кости. У нѣкоторыхъ видовъ она окружаетъ входъ въ слезный каналъ. У человѣка также крючекъ можетъ переходить за нижне-глазничный край. (Gegenbaur).

Zabel, E., Varietaten und Fehlen des Tranenbeins. Anat. Hefte № XLVII, 1900. Въ отсутствіи и уменьшеніи можно усмотрѣть обратное развитіе кости.

Категорія: Ученіе о костяхъ, остеологія |
Переглядів: 99 | Теги: os lacrimale, Слезная кость | Рейтинг: 0.0/0
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close