Скелетъ плюсны, ossa metatarsalia

Всѣ пять плюсневыхъ костей представляютъ собою трубчатыя кости, имѣющія изгибъ въ дорзальную сторону и состоящія изъ неправильной формы основанія, basis, треугольнаго тѣла, corpus, и закругленной спереди головки, capitulum. Первая плюсневая кость самая толстая и крѣпкая, но вмѣстѣ съ тѣмъ и самая короткая. Остальныя же плюсневыя кости уменьшаются въ длинѣ по направленію отъ второй къ пятой.

Первая плюсневая кость сочленяется съ первой клиновидной, въ нѣкоторыхъ же случаяхъ еще и со второй плюсневой; вторая плюсневая кость сочленяется съ тремя клиновидными и третьей плюсневой; третья съ третьей клиновидной и второй и четвертой плюсневыми костями; четвертая — съ третьей и пятой плюсневыми, съ кубовидной и клиновидной костями (съ послѣдней непостоянно); пятая плюсневая кость сочленяется съ четвертой плюсневой и кубовидной костями.

плюсневая кость

Тарзальный конецъ первой плюсневой кости (рис. 259, 260) имѣетъ слегка вогнутую, вверху узкую, внизу широкую суставную поверхность и подошвенный бугоръ, tuberositas ossis metatarsalis I. Тарзальный конецъ пятой плюсневой кости снабженъ латеральнымъ выступомъ, tuberositas ossis metatarsalis quinti. Рис. 264, 265.

плюсневая кость

Кости стопы

Головки II — V плюсневыхъ костей сбоку сдавлены и ограничены маленькими бугорками. Выпуклыя суставныя поверхности валикообразно продолжаются на подошвенную поверхность и оканчиваются здѣсь расщепленнымъ краемъ. Тѣло длинной осью своей повернуто такимъ образомъ, что верхняя поверхность основанія переходитъ въ медіальную поверхность тѣла. Степень скручиванія очень различна (рис. 264, 265). Головка первой плюсневой кости имѣетъ на подошвенной сторонѣ серединный гребень, сбоку котораго съ каждой стороны располагается плоская борозда; въ послѣдней скользятъ сесамовидныя косточки перваго плюснефаланговаго сочлененія.

Категорія: Ученіе о костяхъ, остеологія |
Переглядів: 68 | Теги: ossa metatarsalia, Скелетъ плюсны | Рейтинг: 0.0/0
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close