Скелетъ головы

Кости черепа, ossa cranii, раздѣляютъ на двѣ большія группы; кости мозгового черепа, cranium cerebrale (neurocranium), и кости лицевого черепа, cranium viscerale(splanchnocranium), или,выражаясь другими словами, кости черепной капсулы и кости висцеральнаго скелета.

Исторія развитія показываетъ, что кости черепа возникаютъ частью изъ хряща, частью изъ соединительной ткани; оба вида костей примордіальныя и обкладочныя или покровныя кости встрѣчаются какъ въ neurocranium, такъ и въ splanchnocranium. Поэтому раздѣленіе костей черепа производится слѣдующимъ образомъ:

а)    Примордіальныя (возникшія изъ хряща) кости черепной капсулы:

затылочная кость безъ верхней части чешуи (os interparietale), клиновидная кость безъ lamina medialis крыловиднаго отростка, рѣшетчатая кость и раковины, пирамидки височныхъ костей (съ сосцевиднымъ отросткомъ).

б)    Покровныя или обкладочныя кости черепной капсулы:

межтемянная кость, темянныя кости, лобная кость, чешуи височныхъ костей, барабанныя кольца, сошникъ, носовыя кости, слезныя кости.

в)    Примордіальныя кости висцеральнаго скелета:

подъязычная кость и слуховыя косточки.

г)    Покровныя или обкладочныя кости висцеральнаго скелета:

верхнечелюстныя кости, небныя кости, lamina medialis крыловиднаго отростка, скуловыя кости и нижняя челюсть.

Къ черепной капсулѣ въ тѣсномъ смыслѣ слова, т. е. къ костному покрову мозга не имѣютъ никакого отношенія: большая часть рѣшетчатой кости, носовыя кости, слезныя кости, нижнія носовыя раковины и сошникъ. Въ этомъ смыслѣ названныя кости были причислены къ ossa faciei.

Новѣйшія изслѣдованія (Gаuрр, Merkel und Bonnet, Ergebnisse X. Bd. 1906) показываютъ, что между примордіальными и покровными костями не имѣется такого рѣзкаго разграниченія, какъ казалось до сихъ поръ, ибо кромѣ этихъ обѣихъ формъ существуетъ еще третья, у которой оба вида окостенѣнія имѣютъ мѣсто (смѣшанныя кости Gаuрр).

Категорія: Ученіе о костяхъ, остеологія |
Переглядів: 51 | Теги: Скелетъ головы | Рейтинг: 0.0/0
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close