Носовая кость, os nasale

Носовая кость способствуетъ покрытію носовой полости сверху и спереди. Будучи толстой и узкой сверху, она становится внизу шире и тоньше.

Ея верхній край сильно зазубренъ и служитъ для соединенія съ лобной костью, нижній же болѣе заостренъ; къ нему примыкаетъ треугольный носовой хрящъ. Латеральный край соединяется съ лобнымъ отросткомъ верхнечелюстной кости, медіальный — съ носовой костью другой стороны. Передняя поверхность вверху слегка вогнута, на всемъ же остальномъ протяженіи выпукла. Задняя поверхность снабжена бороздой, sulcus ethmoidalis, предназначенной для помѣщенія одной изъ вѣтвей передняго рѣшетчатаго нерва; изъ этой борозды проникаетъ сквозь кость на ея переднюю поверхность тонкое отверстіе, foramen nasale.

Носовая кость, os nasale

Очень часто обѣ носовыя кости неодинаковы. Рѣдко, въ углу, образованномъ спереди нижними краями, встрѣчаются самостоятельныя кости, ossa internasalia.

Категорія: Ученіе о костяхъ, остеологія |
Переглядів: 88 | Теги: Носовая кость, os nasale | Рейтинг: 0.0/0
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close