Нижняя носовая раковина, concha nasalis inferior

Нижняя носовая раковина представляетъ собою парную, чашеобразную кость. Прикрѣпляясь своимъ верхнимъ краемъ къ латеральной стѣнкѣ носовой полости, она вдается въ нее такимъ образомъ, что отдѣляетъ средній носовой ходъ отъ нижняго. Ея выпуклая поверхность обращена въ медіальную сторону, нижній же свободный край слегка загнутъ и утолщенъ.

носовая полость, concha nasalis inferior

Верхній край, прикрѣпляющійся впереди къ crista conchalis лобнаго отростка верхней челюсти, отпускаетъ кверху костную пластинку, processus lacrimalis, которая соединяется съ слезной костью. Далѣе, кзади, имѣется другой изогнутый въ латеральную сторону и обращенный книзу отростокъ, processus maxillaris, который, соединяясь съ нижнимъ краемъ отверстія верхнечелюстной пазухи, способствуетъ замыканію ея входа. Наконецъ, третій отростокъ, processus ethmoidalis, отходитъ кверху; онъ прилежитъ къ processus uncinatus рѣшетчатой кости. Задній вытянутый конецъ носовой раковины прикрѣпляется къ crista conchalis небной кости.

Категорія: Ученіе о костяхъ, остеологія |
Переглядів: 242 | Теги: concha nasalis inferior, Нижняя носовая раковина | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close