Малоберцовая кость, fibula

Малоберцовая кость (по гречески perone) лежитъ на задней латеральной сторонѣ голени, почти такой же длины какъ большеберцовая кость, но значительно тоньше ея. Тѣло малоберцовой кости такъ изогнуто, что выпуклость его направлена кзади и въ нижней половинѣ нѣсколько въ сторону большеберцовой кости.

Проксимальный ея конецъ, capitulum fibulae, оканчивается верхушкой, apex capituli fibulae, и снабженъ небольшой овальной суставной поверхностью, facies articularis capituli, для сочлененія съ латеральнымъ мыщелкомъ большеберцовой кости.

Большеберцовая и малоберцовая кости

Большеберцовая кость, tibia

Большеберцовая кость, tibia

Дистальный конецъ, malleolus lateralis, шире и длиннѣе головки и спускается ниже медіальной лодыжки. Его медіальная поверхность имѣетъ трехстороннюю сочленовную поверхность, facies articularis malleoli, служащую для сочлененія съ таранной костью. Задняя поверхность латеральной лодыжки имѣетъ борозды для сухожилій малоберцовыхъ мышцъ.

Малоберцовая кость, fibula

Тѣло, corpus fibulae, имѣетъ четыре края, crista anterior, lateralis, medialis и interossea. Три первыхъ ограничиваютъ три поверхности, facies lateralis, posterior, medialis. По медіальной поверхности проходитъ crista interossea, которая въ своемъ проксимальномъ отдѣлѣ близко подходитъ къ crista anterior, а въ дистальномъ все больше отъ нея отдаляется. Foramen nutricium находится по серединѣ задней поверхности.

Категорія: Ученіе о костяхъ, остеологія |
Переглядів: 298 | Теги: Малоберцовая кость, fibula | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close