Кости предплюсны, ossa tarsi

Семь костей составляютъ предплюсну: таранная, пяточная, ладьеобразная, три клиновидныхъ и кубовидная. Расположеніе костей въ ряды ясно выражено въ дистальномъ отдѣлѣ; послѣдній состоитъ изъ трехъ клиновидныхъ и кубовидной костей, или, по другой терминологіи, изъ tarsale I, II, III и IV. Между проксимальнымъ и дистальнымъ рядами вдвинута ладьеобразная кость, представляющая os centrale стопы. Проксимальный рядъ содержитъ таранную и пяточную кости.

Для облегченія разбора и изученія служитъ рисунокъ 235.

Скелетъ стопы, ossa pedis

Онъ показываетъ раздѣленіе скелета стопы на два отдѣла. Одинъ состоитъ изъ talus, naviculare, cuneiformia и 1 — 3 пальцевъ съ относящимися къ нимъ плюсневыми костями; другой составляютъ calcaneus, cuboideum, metatarsalia и пальцы 4 и 5. Проксимальныя части этихъ рядовъ, talus и calcaneus, лежатъ одна надъ другой, дистальныя — одна возлѣ другой.

Правая таранная кость, talus

Пяточная кость, calcaneus
Пяточная кость, calcaneus

Ладьеобразная кость, os naviculare pedis

Клиновидная кость, ossa cuneiformia

Клиновидная кость, ossa cuneiformia

Клиновидная кость, ossa cuneiformia

Кубовидная кость, os cuboideum

Кости стопы

Категорія: Ученіе о костяхъ, остеологія |
Переглядів: 275 | Теги: Кости предплюсны, ossa tarsi | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close