Внутренности мужского таза

Къ внутренностямъ мужского таза принадлежатъ тѣ органы, которые, во-первыхъ, фиксируются висцеральной мышечной пластинкой или фасціальнымъ листкомъ таза, и, во-вторыхъ, встрѣчаются, при средней степени наполненія, внутри полости малаго таза, т. е. въ cavum pelvis proprium, надъ diaphragma pelvis. Сюда относятся: прямая кишка, мочевой пузырь, предстательная железа, сѣменные пузырьки и ductus deferentes.

Брюшныя внутренности (петли ilei, colon sigmoideum, proc. vermiformis), которыя располагаются, при извѣстной степени наполненія брюшныхъ и тазовыхъ внутренностей, въ полости таза, отличаются отъ настоящихъ тазовыхъ внутренностей тѣмъ, что они фиксируются внѣ таза къ стѣнкамъ брюшной полости и, при увеличеніи объема тазовыхъ внутренностей, вытѣсняются обратно изъ cavum pelvis peritonaeale вверхъ въ брюшную полость.

Категорія: Топографическая анатомія |
Переглядів: 53 | Теги: Внутренности мужского таза | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close