Верхнія брюшныя внутренности

Эмбріологически всѣ эти внутренности (желудокъ, печень, двѣнадцатиперстная кишка, поджелудочная железа и селезенка) родственны, такъ какъ происходятъ изъ той части кишечника (желудокъ и двѣнадцатиперстная кишка), которая первоначально имѣла дорсальную и вентральную брыжейку; онѣ связаны также между собой дупликатурами брюшины и вліяютъ другъ на друга въ смыслѣ формы и положенія.

Такъ, нижняя поверхность лѣвой доли печени прямо моделлируется передней поверхностью желудка; селезенка принимаетъ форму, соотвѣтствующую пространству, занимаемому ею и находящемуся между желудкомъ, діафрагмой и верхнимъ полюсомъ лѣвой почки; она слѣдуетъ за смѣщеніями желудка.

Начальная часть двѣнадцатиперстной кишки мѣняетъ свое положеніе въ зависимости отъ степени наполненія желудка; она то занимаетъ сагиттальное положеніе, то, при пустомъ желудкѣ, болѣе трансверсальное и т. д.

Категорія: Топографическая анатомія |
Переглядів: 33 | Теги: Верхнія брюшныя внутренности | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close