Топографія женскаго таза

Женскій скелетный тазъ отличается отъ мужского только нѣкоторыми указанными выше размѣрами; паріетальныя образованія здѣсь тѣ же, что и въ мужскомъ тазу. Иначе обстоитъ дѣло понятно съ висцеральными мышцами, сосудами и нервами, которые въ связи съ женскими половыми органами обнаруживаютъ совершенно другія отношенія.

Такъ, напримѣръ, передній мембранозный отдѣлъ diaphragmatis pelvis пронизывается влагалищемъ на такомъ протяженіи, что изъ всей diaphragmatis urogenital, остается только очень небольшой участокъ. Отношеніе laminae visceralis fasciae pelvis къ женскимъ тазовымъ внутренностямъ разнится настолько, что требуетъ особаго описанія.

Категорія: Топографическая анатомія |
Переглядів: 34 | Теги: Топографія женскаго таза | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close