Топографія брюшныхъ внутренностей

Мы придерживаемся здѣсь подраздѣленія внутренностей на: внутренности, окруженныя брюшиннымъ мѣшкомъ (внутренности брюшной полости), и внутренности, расположенныя кзади отъ брюшиннаго мѣшка въ забрюшинномъ пространствѣ (внутренности ретроперитонеальнаго пространства). Здѣсь мы описываемъ всѣ внутренности, имѣющія у взрослаго или во время зародышеваго развитія полный перитонеальный покровъ. Къ нимъ относятся также двѣнадцатиперстная кишка и поджелудочная железа, colon ascendens и descendens, которыя у взрослаго спаяны съ задней брюшной стѣнкой и заслуживаютъ поэтому съ такимъ же правомъ названія «ретроперитонеальныхъ органовъ», какъ и почки, надпочечники и мочеточники.

Обыкновенно подраздѣляютъ брюшныя внутренности на верхнія и нижнія.

Верхнія брюшныя внутренности лежатъ между діафрагмой, какъ крышкой брюшной полости, и поперечнымъ листкомъ mesocolonis transversi; сюда принадлежатъ печень съ желчнымъ пузыремъ, желудокъ, селезенка, двѣнадцатиперстная кишка и поджелудочная железа.

Нижнія брюшныя внутренности находятся между mesocolon transversum и linea terminalis малаго таза; къ нимъ такимъ образомъ относятся тонкія кишки, слѣпая кишка съ червеобразнымъ отросткомъ, colon ascendens, transversum, descendens и sigmoideum.

Категорія: Топографическая анатомія |
Переглядів: 50 | Теги: Топографія брюшныхъ внутренностей | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close