Среднее ухо

Cavum tympani представляетъ собою полость, сообщающуюся спереди и снизу съ pars nasalis pharyngis посредствомъ tuba auditiva. Будучи латерально отдѣлено барабанной перепонкой отъ meatus acusticus externus, cavum tympani сообщается сзади съ выстланными слизистой оболочкой, находящимися въ proc. mastoideus, cellulae mastoideae черезъ широкое отверстіе, aditus ad antrum tympanicum.

Cellulae mastoideae относятся къ среднему уху такъ же, какъ sinus paranasales — къ носовой полости; какъ тамъ, такъ и здѣсь отношенія этихъ, развивающихся послѣ рожденія, содержащихъ воздухъ придаточныхъ полостей весьма важны для дальнѣйшаго продвиженія и распространенія процессовъ (гнойныхъ), начинающихся въ главной полости.

Такимъ образомъ эти придаточныя полости средняго уха въ патологіи своей часто зависимы отъ средняго уха; а tuba auditiva соединяетъ среднее ухо съ зѣвомъ, и благодаря этому но ней могутъ распространиться на барабанную полость, а отсюда на придаточныя полости — cellulae mastoideae, воспалительные процессы, исходящіе изъ pharynx’a.

Такимъ образомъ мы вправѣ, также съ точки зрѣнія практика, изложить топографію средняго уха вмѣстѣ съ топографіей придаточныхъ полостей и tubae auditivae. При этомъ мы различаемъ три отдѣла: барабанную полость, придаточныя полости, содержащія воздухъ и tubam auditivam.

Категорія: Топографическая анатомія |
Переглядів: 40 | Теги: среднее ухо | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close