Разрѣзы черезъ regio glutaea и тазобедренный суставъ

Рис. 625. Горизонтальный разрѣзъ проходитъ черезъ стѣнку таза надъ symphysis (спереди перерѣзаны оба mm. recti abdominis, прикрѣпляющіеся у лоннаго сочлененія), черезъ средину головки бедренной кости, черезъ acetabulum съ pulvinar, черезъ щель тазобедреннаго сустава съ сумкой и, наконецъ, черезъ верхушку trochanteris majoris. Изъ слоевъ ягодичной мускулатуры мы имѣемъ сзади m. glutaeum maximum а изъ средняго слоя — m. obturator, internum; между обѣими мышцами лежитъ n. ischiadicus съ а. и ѵѵ. glutaeae inferiores. M. obturator int. сзади непосредственно прилегаетъ къ суставной сумкѣ. Спереди и латерально виденъ рядъ мышечныхъ поперечныхъ разрѣзовъ: во-первыхъ m. glutaeus medius (не обозначенъ), прилегающій спереди и латерально къ суставной сумкѣ и къ trochanter major, затѣмъ m. tensor fasciae latae, m. rectus femoris, начинающійся на spina iliaca ant. inf., m. sartorius (окруженный fascia lata) и m. pectineus непосредственно подъ мѣстомъ отхожденія его отъ pecten ossis pubis. Сумка тазобедреннаго сустава спереди совершенно покрыта поперечнымъ разрѣзомъ m. iliopsoas, а между мышцей и суставной сумкой видна щель bursae iliacae. На передней поверхности мышцы лежитъ поперечный разрѣзъ n. femoralis, медіально а. и у. femoralis; всѣ эти три образованія покрыты поверхностнымъ листкомъ fasciae latae, между тѣмъ какъ глубокій листокъ, отходя отъ медіальнаго края m. sartorii, идетъ позади большихъ сосудистыхъ стволовъ и соединяется съ фасціей m. iliopsoas. Изъ рисунка видно, какъ при вылущеніи въ тазобедренномъ суставѣ, можно посредствомъ дугообразнаго разрѣза пройти ножомъ между передней стороной суставной сумки и большими сосудами, не повреждая послѣднихъ.

Горизонтальный разрѣзъ черезъ правую половину таза на уровнѣ головки бедра.

Рис. 626. Фронтальный разрѣзъ проведенъ дорсально отъ лобковаго сочлененія; разрѣзана нисходящая вѣтвь ossis pubis, затѣмъ incisura acetabuli, головка и шейка бедренной кости и trochanter major. Видно протяженіе суставной щели у верхней и нижней сторонъ бедренной шейки (щель эта простирается внизу почти до высоты trochanteris minoris). Латерально шейка бедра покрыта посредствомъ m. glutaeus minimus, а въ поверхностномъ слоѣ, — посредствомъ m. glutaeus medius. Медіально прилегаютъ къ суставной сумкѣ косой разрѣзъ m. obturatoris externi и m. iliopsoas; еще дальше медіально имѣемъ косые разрѣзы остальныхъ аддукторовъ; дальше всего медіально лежитъ m. gracilis (разрѣзанъ продольно).

Фронтальный разрѣзъ черезъ тазобедренный суставъ.

Категорія: Топографическая анатомія |
Переглядів: 143 | Теги: Разрѣзы тазобедренный суставъ, Разрѣзы черезъ regio glutaea | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close