Бедро

Отъ живота бедро отграничивается посредствомъ plica inguinalis, которая соотвѣтствуетъ направленію ligamenti inguinal.; отъ regio glutaea — посредствомъ plica glutaea. Дистальной границей, съ regio genu, считаютъ линію, расположенную на 6—8 см. проксимально отъ основанія колѣнной чашки (basis patellae); она соотвѣтствуетъ приблизительно протяженію полости колѣннаго сустава и bursae subfemoralis.

Внѣшняя форма бедра (рисунки 603604, 605). Дистально отъ plica glutaea бедро обыкновенно описывается коническимъ, такъ какъ объемъ конечности сильно уменьшается съ приближеніемъ къ мѣсту перехода въ regio genu. Задняя сторона равномѣрно округлена массой сгибательной мускулатуры, начинающейся на tuber ischiadicum (рис. 604); эта мышечная масса по направленію къ regio poplitea становится все болѣе плоской, при чемъ мышцы переходятъ въ сухожилія, образующія проксимальный уголъ ромбовидной подколѣнной впадины. Regio femoris anterior обнаруживаетъ уплощеніе, начинающееся подъ plica inguinalis; латерально отъ уплощенія слѣдуетъ округленіе бедра, обусловленное m. extensore quadricipite. При хорошемъ развитіи мускулатуры и тонкомъ жировомъ слоѣ (рис. 603) видны контуры m. sartorii или, въ крайнемъ случаѣ, можно замѣтить борозду, соотвѣтствующую латеральному краю мышцы; борозду эту можно прослѣдить отъ spina iliaca ant. sup. косо черезъ переднюю сторону бедра къ epicondylus medialis femoris.

Видъ ноги спереди.

Видъ ноги сзади

Видъ ноги сбоку

Категорія: Топографическая анатомія |
Переглядів: 51 | Теги: Внѣшняя форма бедра, форма бедра, бедро | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close