Таблица вѣса системъ тѣла

Отдѣльныя системы органовъ участвуютъ въ построеніи тѣла въ очень различныхъ вѣсовыхъ отношеніяхъ. Приведенная ниже таблица, составленная по вѣсовымъ опредѣленіямъ Бишофа и Г. фонъ Либиха, можетъ дать нѣкоторое представленіе объ этихъ различіяхъ въ вѣсѣ. Изъ нея же можно видѣть, что изъ всѣхъ системъ тѣла мускулатура занимаетъ по вѣсу первое мѣсто, а за ней уже слѣдуетъ скелетная система.

таблица, составленная по вѣсовымъ опредѣленіямъ Бишофа и Г. фонъ Либиха,

Для отдѣльныхъ частей тѣла вѣсъ костей и мышцъ былъ опредѣленъ для каждой въ отдѣльности обоими названными изслѣдованіями. Результаты получились слѣдующіе:

Для отдѣльныхъ частей тѣла вѣсъ костей и мышцъ былъ опредѣленъ
Мацериро ванный скелетъ женщины 102 лѣтъ отъ роду, находящійся въ коллекціи Берлинскаго Анатомическаго Института, вѣситъ весь только 1,185 килогр.

Наконецъ, приведемъ еще вѣсовыя отношенія двухъ новорожденныхъ, опредѣленныя Бишофомъ.

вѣсовыя отношенія двухъ новорожденныхъ, опредѣленныя Бишофомъ

Если вѣсъ тѣла взрослаго человѣка принять за 1000, то, по Бишофу, на отдѣльные аппараты тѣла приходятся слѣдующія процентныя отношенія:

Если вѣсъ тѣла взрослаго человѣка принять за 1000, то, по Бишофу, на отдѣльные аппараты тѣла приходятся слѣдующія процентныя отношенія:

Изъ двухъ существенныхъ составныхъ частей тѣла скелетная система составляетъ 1/51/7, а мускулатура едва 2/5 общаго вѣса тѣла.

Категорія: Органы, аппараты, системы |
Переглядів: 318 | Теги: Таблица вѣса системъ тѣла | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close