Ветви верхней брыжеечной артерии

Ветви верхней брыжеечной артерии ( из атласа В.П. Воробьева)

1 — colon transversum;
2 — mesocolon transversum;
3 — артериальная дуга;
4 — ѵ. mesenterica superior;
5 — а. mesenterica superior;
6 — a. colica sinistra, ее восходящая ветвь;
7 — аа. jejunales;
8 — mesenterium;
9 — аа. ileae;
10 — петли тонкой кишки;
11 — processus vermiformis;
12 — caecum;
13 — a. appendicularis;
14 — a. ileocolica;
15 — a. colica dextra;
16 — duodenum;
17 — flexura coli dextra;
18 — a. pancreaticoduodenalis superior;
19 — caput pancreatis;
20 — a. colica media;
21 — a. pancreaticoduodenalis inferior.
76 0 0.0

Додано 2022-02-20 anatomia
Различия в строении верхнего брыжеечного сплетения Ветви верхней брыжеечной артерии Положение селезенки при пустом и наполненном желудке

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close