Топография сальниковой сумки и корня брыжейки

Топография сальниковой сумки и корня брыжейки поперечноободочной кишки.

Желудок и относящаяся к нему часть малого сальника удалены.

1 — прикрепление малого сальника в воротах печени и ямке венозного протока;
2 — левая доля печени;
3 — cardia;
4 — селезенка;
5 — левая часть lig. pancreaticogastricum, содержащая правую желудочную артерию;
6 — левый надпочечник;
7 — а. и ѵ. lienalis;
8 — pancreas;
9, 10 — линии прикрепления верхнего и нижнего листков брыжейки поперечноободочной кишки;
11 — pars ascendens duodeni;
12 — верхние брыжеечные сосуды (справа — вена, слева — артерия);
13 — pars horizontalis inferior duodeni;
14 — сегмент нисходящей части duodenum, расположенный ниже корня брыжейки поперечноободочной кишки;
15 — передняя поверхность нисходящей части duodenum;
16 — сегмент duodenum, расположенный выше mesocolon;
17 — pylorus;
18 — правая часть lig. pancreaticogastricum, содержащая печеночную артерию;
19 — левый край lig. hepatoduodenale;
20 — ножка диафрагмы;
21 — хвостатая доля печени;
22 — желчный пузырь.

Стрелка показывает выход из полости малого сальника через сальниковое отверстие.
Топография сальниковой сумки и корня брыжейки поперечноободочной кишки
У реальному розмірі 1012x1072 / 586.8Kb
266 0 0.0

Додано 2022-02-19 anatomia
Поперечный распил живота на уровне XII грудного позвонка Топография сальниковой сумки и корня брыжейки поперечноободочной кишки Сальниковая сумка (задняя стенка) спереди

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close