Топография переднего средостения

Топография переднего средостения; перикард вскрыт.

1 — а. carotis communis sinistra;
2 — v. jugularis interna sinistra;
3 — nodi lymphatici praetracheales;
4 — angulus venosus sinister;
5 — v. anonym a sinistra;
6 — а. и v. mammaria interna;
7 — a. subclavia sinistra;
8 — n. vagus sinister;
9 — nodi lymphatici mediastinales anteriores;
10 — n. recurrens vagi sinister;
11 — a. pulmonalis;
12 — n. phrenicus sinister;
13 — левая средостенная плевра и просвечивающее через нее левое легкое;
14, 15 — перикард (вскрыт);
16 — правое ушко и конец верхней полой вены;
17 — восходящая аорта;
18 — верхняя полая вена;
19 — n. phrenicus dexter и а. pericardiacophrenica;
20 — v. anonyma dextra;
21 — a. anonyma;
22 — a. subclavia dextra;
23 — n. vagus dexter;
24 — n. recurrens vagi dexter;
25 — a. carotis communis dextra;
26 — щитовидная железа.
203 0 0.0

Додано 2022-02-04 anatomia
Топография органов шеи, переднего и заднего средостения Топография переднего средостения; перикард вскрыт Поперечный распил груди на уровне IV межреберного промежутка

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close