Топография грудного протока в шейном отделе

Топография грудного протока в шейном отделе.

1, 13 — m. sternocleidomastoideus (перерезан);
2, 12 — ѵ. jugularis interna (перерезана);
3 — n. vagus;
4 — ganglion cervicale inferius trunci sympathici;
5 — n. phrenicus;
6 — ansa subclavia;
7 — truncus thyreocervicalis;
8 — m. scalenus anterior;
9 — вены заднего отдела шеи и v. subclavia;
10 — m. trapezius;
11 — v. jugularis externa;
14 — a. subclavia;
15 — a. carotis communis;
16 — ductus thoracicus и v. vertebralis;
17 — n. laryngeus inferior;
18 — трахея;
19 — пищевод;
20 — fascia praevertebralis;
21 — щитовидная шелеза;
22 — mm. sternohyoideus и sternothyreoideus.
Топография грудного протока в шейном отделе
67 0 0.0

Додано 2022-01-30 anatomia
Топография сосудов и нервов бокового шейного треугольника Топография грудного протока в шейном отделе Глубокие мышцы шеи и лестнично-позвоночный треугольник Различия в строении пограничного ствола симпатического нерва на шее Топография левого шейного пограничного ствола симпатического нерва Топография правого шейного симпатического нерва Парасагиттальный распил головы и шеи Топография сосудов и нервов шеи Поперечный распил шеи на уровне тела I грудного позвонка Щитовидная и паращитовидные железы Положение органов шеи, шейных и грудных позвонков Поперечный распил шеи на уровне тела lll шейного позвонка

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close