Топография боковой стенки груди

Топография боковой стенки груди (по А. С. Вишневскому).

1 — срединный нерв;
2 — подмышечная вена;
3 — подмышечная артерия;
4,6 — nodi lymphatici subpectorales;
5 — n. intercostobrachialis;
7 — малая грудная мышца;
8 — nodi lymphatici pectorales;
9 — нотные боковые ветви межреберных нервов;
10 — наружная косая мышца живота;
11 — передняя зубчатая мышца;
12 — широкая мышца спины;
13 — n. intercostobrachialis;
14 — v. thoracoepigastrica и а. thoracalis lateralis;
15 — n. thoracalis longus;
16 — n. thoracodorsalis и vasa thoracodorsalia;
17 — локтевой нерв.
110 0 0.0

Додано 2022-02-01 anatomia
Лимфатические сосуды молочной железы Топография боковой стенки груди Топография сосудов и нервов передне-боковой грудной стенки

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close