Связки нижней челюсти

Связки нижней челюсти (из атласа В. П. Воробьева).

Правая половина нижней челюсти; вид снутри.

1 — m. pterygoideus externus;
2 — spina angularis;
3 — canalis caroticus;
4 — porus acusticus internus;
5 — capsula articulationis mandibularis;
6 — processus mastoideus;
7 — processus styloideus;
8 — lig. sphenomandibulare;
9 — lig. stylomandibulare;
10 — lig. pterygospinosum;
11 — lingula mandibulae;
12 — linea mylohyoidea;
13 — raphe (ligamentum) pterygomandibularis;
14 — hamulus processus pterygoidei;
15 и 16 — lamina medialis и lamina lateralis processus pterygoidei;
17 — concha nasalis inferior;
18 — concha nasalis media;
19 — concha nasalis superior;
20 — sinus sphenoidalis;
21 — fossa hypophyseos.
91 0 0.0

Додано 2022-01-23 anatomia
Поперечный распил головы на уровне альвеолярного отростка Связки нижней челюсти из атласа В. П. Воробьева Поперечный распил головы, через ветвь нижней челюсти Продольные (парасагиттальные) распилы головы при различных ее положени Парасагиттальный распил головы при закрытом рте Парасагиттальный распил головы при открытом рте Бухты и карманы в области небных миндалин Ротовая часть глотки разрез головы на уровне I шейного позвонка Расположение m. mylohyoideus по отношению к корням зубов Мышцы языка (из атласа В. П. Воробьева). Ротовая полость из атласа  В. П. Воробьева. Слезно-носовой канал на фронтальном распиле лица

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close