Сосуды и нервы в подмышечной и плечевой областях

Топография сосудов и нервов в подмышечной и плечевой областях (вид спереди и снутри) (по Н. И. Пирогову).

1, 33 — m. pectoralis major;
2 — a. axillaris;
3 — а. thoracalis lateralis и n. thoracalis longus;
4 — m. intercostalis externus;
5 — nn. subscapulares;
6 — n. axillaris;
7 — a. subscapularis и m. subscapularis;
8 — а. и n. thoracodorsalis;
9 — m. serratus anterior;
10 — nn. intercostobrachiales;
11 — m. teres major;
12 — m. latissimus dorsi;
13 — a. circumflexa scapulae;
14 — сухожилие длинной головы m. triceps brachii и a. circumflexa humeri posterior;
15, 17 — ветви n. cutaneus brachii medialis;
16 — a. profunda brachii;
18 — a. collateraiis ulnaris superior;
19 — внутренняя головка m. triceps;
20 — n. ulnaris:
21 —a. collateralis ulnaris inferior;
22 — septum intermusculare mediale;
23 — epicondylus medialis humeri; olecranon;
25 — m. brachialis;
26 — n. cutaneus antibrachii medialis;
27 — m. biceps brachii;
28 — a. brachialis и n. medianus;
29 — a. circumflexa
24 — humeri anterior;
30 — n. musculocutaneus;
31 — n. radialis;
32 — m. pectoralis minor;
34 — a. thoracoacromialis и nn. thoracales anteriores.
98 0 0.0

Додано 2021-12-06 anatomia
Поперечный распил правой подмышечной впадины Топография сосудов и нервов в подмышечной и плечевой областях Сосуды и нервы в подмышечной и плечевой областях Лимфатические узлы подмышечной области Мышцы подмышечной впадины Фасции подключичной и подмышечной области Фасции лопаточной области и предлопаточные щели Лопаточная, подмышечная и задняя плечевая область лимфатические сосуды и узлы верхней конечности Лимфатические сосуды и узлы верхней конечности Схема периферической и сегментарной иннервации кожи Схема периферической и сегментарной иннервации кожи

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close