Синтопия мочеточников

Синтопия мочеточников (схема; по Н. В. Алтухову, с изменениями).

1 — ѵ. mesenterica inferior;
2 — v. renalis sinistra;
3 — а. colica sinistra;
4 — левая почка;
5 — брюшная аорта;
6, 13 — левый мочеточник;
7 — а. mesenterica inferior;
8 — vasa spermatica interna sinistra;
9 — a. iliaca communis sinistra;
10 — vasa sigmoidea;
11 — a. iliaca externa sinistra;
12 — a. hypogastrica sinistra;
14 — vasa haemorrhoidalia superiora;
15 — a. sacralis media;
16, 25 — правый мочеточник;
17 — a. hypogastrica dextra;
18 — a. iliaca externa dextra;
19 — конечный отрезок подвздошной кишки;
20, 21 — а. и v. spermatica interna dextra;
22 — а. colica dextra;
23 — правая почка;
24 — нижняя полая вена;
26 — двенадцатиперстная кишка.
Синтопия мочеточников
80 0 0.0

Додано 2022-02-21 anatomia
Различия в строении брюшной аорты Синтопия мочеточников Топография почечного ложа (сзади) и положение мочеточников Различия в скелетотопии почек Топография забрюшинных органов, солнечное сплетение Поперечный разрез через область почек Слои забрюшинной клетчатки в области левой почки Поясничный ромб Поверхностные мышцы спины, первый и второй слои поясничный треугольник Лимфатические сосуды тонкой и толстой кишки Лимфатические сосуды нижней поверхности печени Различия в строении нижней брыжеечной артерии

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close