Щитовидная и паращитовидные железы

Щитовидная и паращитовидные железы (вид сзади) (из атласа
В. П. Воробьева).

1 — верхняя гортанная артерия;;
2 — внутренняя сонная артерия;
3 — наружная сонная артерия;
4 — верхняя щитовидная артерия;
5 и 6 — ее передняя н задняя ветви;
7 — правая общая сонная артерия;
8 — верхняя паращитовидная железа;
9 — нижняя паращитовидная железа;
10 — восходящая шейная артерия;
11 — нижняя щитовидная артерия;
12 — щито-шейный ствол;
13 — позвоночная артерия;
14 — правая подключичная артерия;
15 — безымянная артерия;
16 — перепончатая стенка трахеи;
17 — хрящи трахеи;
18 — левая подключичная артерия;
19 — левая общая сонная артерия;
20 — пищевод;
21 — щито-шейный ствол;
22 — нижняя щитовидная артерия;
23 — правая доля щитовидной железы;
24 — левая доля щитовидной железы;
25 — наружная (фасциальная) капсула щитовидной железы;
26 — нижняя сжимающая мышца глотки.
Щитовидная и паращитовидные железы
58 0 0.0

Додано 2022-01-28 anatomia
Поперечный распил шеи на уровне тела I грудного позвонка Щитовидная и паращитовидные железы Положение органов шеи, шейных и грудных позвонков Поперечный распил шеи на уровне тела lll шейного позвонка Поперечный распил шеи на уровне тела IV шейного позвонка Начальный отдел язычной артерии Глубокие слои regio suprahyoidea по А. Ю. Созон-Ярошевичу Regio suprahyoidea по А. Ю. Созон-Ярошевичу Топография шейного сплетения и его ветвей Лимфатическая система шеи Некоторые клетчаточные пространства и фасциальные мешки шеи Клетчаточные пространства шеи на сагиттальном распиле

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close