Ротовая часть глотки

Ротовая часть глотки (горизонтальный разрез головы на уровне I шейного позвонка) (из атласа В. П. Воробьева).

1 — m. longus colli;
2 — m. constrictor pharyngis superior;
3 — m. longus capitis;
4 — v. vertebralis;
5 — a. vertebralis;
6 — arcus pharyngopalatinus;
7 — a. carotis communis;
8 — v. jugularis interna; 9, 10, 11;
12 — processus styloideus с начинающимися от него мышцами;
13 — mandibula;
14 — arcus glossopalatinus;
15 — m. buccinator;
16 — v. facialis anterior;
17 — a. maxillaris externa;
18 — m. orbicularis oris;
19 — corpus adiposum buccae;
20 — raphe pterygomandibularis;
21 — m. masseter;
22 — m. pterygoideus internus;
23 — fascia parotideomas-seterica;
24 — glandula parotis, a. carotis externa и v. facialis posterior;
25 — m. digastricus;
26 — m. sternocleidomastoideus;
27 — m. splenius capitis;
28 — tonsilla palatina;
29, 30, 31 — nn. glossopharyngeus, vagus, sympathicus, hypoglossus;
32 — fascia praevertebralis;
33 — epiglottis.
113 0 0.0

Додано 2022-01-23 anatomia
Бухты и карманы в области небных миндалин Ротовая часть глотки разрез головы на уровне I шейного позвонка Расположение m. mylohyoideus по отношению к корням зубов

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close