Различия в строении пахового промежутка

Различия в строении пахового промежутка (схема; по Н. И. Кукуджанову).

А — щелеобразно-овальный паховый промежуток;
Б — треугольный паховый промежуток.
92 0 0.0

Додано 2022-02-12 anatomia
Сухожильные и мышечные волокна поперечной мышцы живота Различия в строении пахового промежутка Слои паховой области, положение брюшинного мешка и надчревной артерии

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close