Различия в положении слепой кишки

Различия в положении слепой кишки (по М. С. Лисицыну).

А — высокое положение;
Б — низкое положение слепой кишки.
65 0 0.0

Додано 2022-02-20 anatomia
взаимоотношений между брюшиной, слепой и восходящей ободочной кишкой, Различия в положении слепой кишки Различия в строении верхнего брыжеечного сплетения Ветви верхней брыжеечной артерии Положение селезенки при пустом и наполненном желудке Нервы задней поверхности поджелудочной железы Нервы поджелудочной железы — plexus pancreaticus anterior Нервы двенадцатиперстной кишки и поджелудочной железы Топография воротной вены и ее ветвей Строение сфинктера общего желчного протока Положение входного и выходного отверстия желудка Синтопия желудка

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close