Распил правого предплечья на уровне его середины

Поперечный распил правого предплечья на уровне его середины (схема; по А. А. Боброву, с изменениями).

1 — v. mediana antibrachii;
2 — сухожилие m. palmaris longus;
3 — v. basilica и ветви n. cutaneus antibrachii medialis;
4 — n. ulnaris и vasa ulnaria;
5 — n., а. и vv. interosseae volares;
6 — m. extensor digiti quinti;
7 — n. interosseus dorsalis и одноименные сосуды;
8 — n. cutaneus antibrachii dorsalis;
9 — n. medianus и сопровождающие его сосуды;
10 — сухожилие m. extensor carpi radialis longus;
11 — сухожилие m. brachioradialis;
12 — v. cephalica и n. cutaneus antibrachii lateralis;
13 — ramus superficialis n. radialis и vasa radialia.
99 0 5.0

Додано 2021-12-09 anatomia
Поперечный распил правого предплечья на уровне нижней трети Поперечный распил правого предплечья на уровне его середины Поперечный распил правого предплечья на уровне верхней трети Поверхностные вены и нервы области правого предплечья Фасциальные вместилища предплечья Положение лучевой кости при заднем вывихе правого локтевого сустава Связки локтевого сустава Парасагиттальный распил правого локтевого сустава Фронтальный распил левого локтевого сустава Глубокие слои правой локтевой области Правая локтевая область после удаления собственной фасции Поверхностные вены и нервы правой локтевой области.

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close