Продольный (парасагиттальный) распил левой стопы

Продольный (парасагиттальный) распил левой стопы (по Н. И. Пирогову).

Стопа — под прямым углом к голени.
Распил проведен через 1-й палец, I плюсневую и I клиновидную кости, через голеностопный, таранно-пяточный и таранно-ладьевидный суставы.
Рисунок изображает наружную поверхность распила.

1 — tibia;
2 — lig. talocalcaneum interosseum;
3 — talus;
4 — os naviculare;
5 — os cuneiforme I;
6 — os metatarsale I;
7 — mm. flexor hallucis brevis и adductor hallucis;
8 — m. abductor hallucis;
9 — сухожилие m. tibialis posterior;
10 — m. flexor digitorum brevis;
11 — подошвенный апоневроз;
12 — vasa plantaria medialia и n. plantaris medialis;
13 — calcaneus;
14 — m. quadratus plantae;
15 — n. tibialis;
16 — сухожилие m. flexor digitorum longus;
17 — ахиллово сухожилие.
111 0 0.0

Додано 2022-01-03 anatomia
Правый голеностопный сустав на фронтальном распиле Продольный (парасагиттальный) распил левой стопы Топография синовиальных влагалищ малоберцовых мышц

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close